๓๑๐๓๕๗ การสลับขั้วสนามแม่เหล็กโลก Magnetic Pole Shift

53การสลับขั้วสนามแม่เหล็กโลก ที่มีผลให้ภูมิอากาศวิบัติ ธรณีวิบัติ และ…

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.